Klipper Isis logo
Exclusief Zeemail ontvangen?

Exclusief nieuws ontvangen?

Van de nieuwste belevenissen en zeilreizen? Meld u nu aan en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief!

 • ?

  Disclaimer

  Copyright

  De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Klipperisis. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Klipperisis is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

  Aansprakelijkheid

  Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Klipperisis niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Klipperisis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

  Verwijzingen en hyperlinks

  Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Klipperisis geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

  Snel Zeilen VOF  |  Colensostraat 20  |  1092JG Amsterdam  |  Contact